Rekrutacja

22.04.2022

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Nazwa i adres placówki: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie
Dominów 81C, 20-388 Dominów

Stanowisko: Pielęgniarka

Wymiar etatu: 1

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • doświadczenie w pracy zawodowej
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie opieki pielęgniarskiej nieletnim znajdującym się w placówce
 • prowadzenie dokumentacji medycznej nieletnich
 • współpraca z lekarzem stomatologiem, lekarzem POZ, psychiatrą
  Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (do pobrania poniżej)
 • Podpisana Klauzula informacyjna dla kandydata załączona do Kwestionariusza osobowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Kopia dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie
 • Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie na stanowisku pielęgniarka w okresie ostatnich trzech lat
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w treści Klauzuli informacyjnej
  Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

  Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

  Dominów 81C, 20-388 Dominów


  Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko-Pielęgniarka".

  Nabór trwa do dnia 20.09.2022 roku.

  Kwestionariusz-kandydata-pielegniarka.pdf
  Opublikował: Aministrator MZ
  Publikacja dnia:
  Podpisał:
  Dokument z dnia:
  Dokument oglądany razy: 1337
  31.03.2023 // dominow.sdn.gov.pl/bip