A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje.


Przedmiotem działalności statutowej jest diagnoza psychopedagogiczna i resocjalizacja nieletnich.
Do zadań schroniska dla nieletnich należy:

  •  pozostawienie nieletniego do dyspozycji organu, który wydał postanowienie o umieszczeniu,
  • zapobieganie działaniom, które mogłyby utrudnić postępowanie prowadzone w sprawie nieletniego przez sąd lub inny organ do tego upoważniony,
  • opracowanie diagnozy nieletniego i jego sytuacji oraz inicjacja procesu jego resocjalizacji, współdziałanie w tym zakresie z rodziną nieletniego, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.


Opublikował: Administrator SdN w Dominowie
Publikacja dnia: 10.07.2013
Podpisał: Ryszard Szewczenko
Dokument z dnia: 10.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 347