A A A
SmodBIP

Status prawny jednostki.

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich w Dominowie.
Schroniska dla Nieletnich działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1359). Schronisko dla Nieletnich w Dominowie zostało powołane zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich limitów i miejsc (Dz.Urz.Ms z 2001 r. Nr 2, poz.12).Opublikował: Administrator SdN w Dominowie
Publikacja dnia: 10.07.2013
Podpisał: Ryszard Szewczenko
Dokument z dnia: 10.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 150