mapa strony   |

O Schronisku...


Położenie i kraina geograficzna Głuska.

Gmina Głusk leży w całości w jednostce fizjograficznej zwanej Wyniosłością Giełczewską (343.17). Wraz z innymi jednostkami współtworzy Wyżynę Lubelską. Wyniosłość Giełczewska jest najwyższą, środkową częścią Wyżyny Lubelskiej z kulminacją w Bożym Darze (306 m n.p.m.). Od północy przechodzi bez wyraźnej granicy...

 

 

Więc ej informacji...


Historia Schroniska.

Dominów graniczy z miastem Lublin od strony południowej. Według rejestru podymnego, powiatu lubelskiego z 1531 r., Dominów i Ćmiłów, należały do szlachty zagrodowej, z tego też okresu pochodzą pierwsze wzmianki o młynie na Czerniejówce. Dominów wraz z Wilczopolem w 1653 r., znajdował się w rękach sędziego Stanisława Skorkowskiego.

 

 

Więc ej informacji...


Organizacja i zadania schroniska.

Schronisko dla Nieletnich (SdN) to specjalna placówka opieki całkowitej podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości, która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Kierowani są tu nieletni podejrzani o dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych...

 

 

Więc ej informacji...


 

 

SlideShow...