mapa strony   |

Położenie i kraina geograficzna Głuska


            Gmina Głusk leży w całości w jednostce fizjograficznej zwanej Wyniosłością Giełczewską (343.17). Wraz z innymi jednostkami współtworzy Wyżynę Lubelską. Wyniosłość Giełczewska jest najwyższą, środkową częścią Wyżyny Lubelskiej z kulminacją w Bożym Darze (306 m n.p.m.). Od północy przechodzi bez wyraźnej granicy w Płaskowyż Świdnicki, na wschodzie granicą jest dolina Wieprza, na zachodzie dolina Bystrzycy, a od południa granicę stanowi Padół Zamojski, którym płynie do Wieprza rzeczka Por. Wyniosłość Giełczewska jest najbardziej zwartą częścią wyżyny i w sposób zasadniczy różni się od sąsiednich mezoregionów. Przynależność gminy do jednej jednostki taksonomicznej świadczy o jej zwartości przyrodniczej i krajobrazowej. Posiada ona wszystkie przewodnie cechy mezoregionu.

            Pod względem administracyjnym gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej części Wyżyny Lubelskiej przy dwóch drogach wylotowych z Lublina: krajowej w stronę Chełma i granicy wschodniej oraz wojewódzkiej w kierunku Biłgoraja. Graniczy z gminami: Lublin, Świdnik, Piaski, Jabłonna, Strzyżewice i Niedrzwica. Przez teren gminy przepływa naturalnie wijąca się rzeka Czerniejówka ( prawy dopływ Bystrzycy). Powierzchnia gminy wynosi ogółem - 6 400 ha, większość obszaru to użytki rolne. Struktura użytkowania gruntów:

  • użytki rolne 5 363 ha
  • lasy i grunty leśne 472 ha
  • indywidualne gospodarstwa rolne 2 105 ha 

Gmina Głusk składa się z 16 sołectw. Po zmianach administracyjnych w 1988 roku rozszerzono granice miasta i tym samym teren wsi Głusk stał się dzielnicą Lublina. Jednak na terenie nadal funkcjonuje urząd gminy, bank oraz poczta na potrzeby mieszkańców gminy.

Inne ważniejsze ośrodki na terenie to: Ćmiłów, Mętów i Kalinówka. W tych miejscowościach następuje szybki rozwój zabudowy wielorodzinnej dla osób pracujących na terenie miasta Lublina. Popularnym miejscem o charakterze wypoczynkowym staje się również Dąbrowa ze względu na swoje położenie w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego oraz doliny Bystrzycy. Inne ośrodki mają przeważnie charakter rolniczy.

            Na obszarze gminy zachowało się kilka ciekawych zabytków kultury materialnej o charakterze rezydencjonalnym oraz religijnym. Wśród nich są niewątpliwie pozostałości zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego w Dominowie.

Do dzisiaj zachowały się: przebudowany dwór wzniesiony w XIX w., neogotycka brama wjazdowa z budynkiem gospodarczym oraz ślady parku – szpaler grabowy i nieliczne pomnikowe drzewa. Zachowała się również częściowo zabudowa folwarczna. Dominów jest jedynym zachowanym na terenie gminy zespołem dworsko-parkowym. Budynek Schroniska dla nieletnich znajduje się właśnie na terenie zespołu dworsko-parkowego w Dominowie.

            Trwająca rozbudowa schroniska to nie jedyna inwestycja realizowana obecnie w Dominowie. Władze Gminy Głusk zamierzają wyprowadzić się do Dominowa.  Ich aktualna siedziba znajduje się w granicach administracyjnych Lublina. Tak jest od ponad 20 lat, kiedy to część Głuska, wraz z urzędem gminy, została włączona do stolicy województwa.

Samorząd posiada umowę na dofinansowanie zagospodarowania centrum Dominowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pieniądze z Unii Europejskiej chce urządzić plac z zielenią, fontanną, chodnikami i parkingami, a przy nim, już za własne fundusze, zamierza wybudować nową siedzibę gminy. W 2012 roku władze gminy Głusk prawdopodobnie, więc przeprowadzą się do Dominowa.

Nowe centrum Gminy  Głusk w Dominowie.

Nowe centrum Gminy  Głusk w Dominowie.