mapa strony   |

Rok Janusza Korczaka w murach Dominowa.


           Sejm RP jednogłośnie uchwalił, że rok 2012 będzie Rokiem Janusza Korczaka.

To doskonała okazja, by promować postać Starego Doktora, ale przede wszystkim jego myśl wychowawczą.W obchody włączyły się szkoły, ośrodki edukacyjne oraz miejskie biblioteki. Schronisko dla Nieletnich w Dominowie także włączyło się w realizację tej inicjatywy.

           W ramach obchodów Roku Korczaka dnia 28.03.2012  w naszej placówce zrealizowany został apel tematyczny „Janusz Korczak Król Dzieci” poświęcony jego życiu i działalności.

Podczas apelu nieletnim przedstawiono sylwetkę i działalność Janusza Korczaka, co miało na celu propagowanie postawy altruistycznej oraz kształtowanie systemu wartości i autorefleksji naszych podopiecznych. Treść prezentacji kładła też nacisk na ukazanie tragicznego losu dzieci i młodzieży podczas wojny i okupacji.

            Ponadto nieletni każdej z grup samodzielnie i według własnych pomysłów wykonują gazetki tematyczne poświęcone Januszowi Korczakowi.

           W najbliższych tygodniach planowane są dalsze przedsięwzięcia, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, mające na celu przybliżenie nieletnim tak wyjątkowej w historii naszego kraju postaci, jaką był Janusz Korczak.