mapa strony   |

Przygotowanie wychowanków do wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku.


W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym zaplanowaliśmy zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. 

Zwiedzanie tego typu muzeum wymaga przygotowania naszych wychowanków na odbiór tak trudnej tematyki dotyczącej naszej historii. W dniu 26.04.2012r. zaprosiliśmy do schroniska gościa, przewodnika pracującego obecnie w muzeum Panią Beatę Siwek-Ciupak. Zorganizowana prelekcja z pokazami slajdów przybliżyła wychowankom historię i charakter tego szczególnego muzeum.

            Dnia 02.05.2012r. w internacie SdN w Dominowie został zorganizowany apel tematyczny pod hasłem: …ludzie ludziom zgotowali ten los…”.

            Wychowankowie: Paweł R., Przemek A., Daniel M. oraz Albert K. przez okres kilku tygodni zdobywali wiedzę, w oparciu o dostępną literaturę, oraz wiadomości ze strony internetowej muzeum, dotyczącą historii obozu koncentracyjnego.

Zadaniem wychowanków było opracowanie odpowiedzi na wcześniej przygotowany zestaw pytań, dotyczący historii obozu na Majdanku. Ponadto, każdy z nich dokładnie i wnikliwie omówił wybrane przez siebie zagadnienie: oznaczenia więźniów, pierwsza znana ucieczka w historii obozu, kary stosowane w lubelskim obozie koncentracyjnym, pomoc niesiona więźniom przez organizacje i osoby indywidualne. Omawiana tematyka została uzupełniona prezentacją slajdów.

     Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie wyjście do Państwowego Muzeum na Majdanku pracowników i podopiecznych SdN w Dominowie.