mapa strony   |

Egzamin gimnazjalny 2012.


     W dniach 24-26 kwietnia w naszym gimnazjum odbył się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 7 naszych uczniów.

Cały egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Część humanistyczna podzielona była na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwał 60 minut, oraz egzamin z zakresu języka polskiego, na którego napisanie uczniowie mieli 90 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza składała się z egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) i trwała 60 minut oraz z egzaminu z matematyki, z którym uczniowie mogli się mierzyć pół godziny dłużej.

Część językowa składała się z egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Obydwa trwały po 60 minut, jednak do części rozszerzonej obowiązek mieli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej.