mapa strony   |

Góra grosza - akcja charytatywna.


Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają ważną rolę:

- efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej,

- uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych , rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących

- efekt integracyjny polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

Nasi uczniowie  bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach,  włączając naszą szkołę również do ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza” (XI edycja, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej) akcję nadzorował pan Marek Łukaszuk.