mapa strony   |

Wspólne lekcje historii w internacie


Szeroko pojęte wychowanie patriotyczne jest jednym z podstawowych elementów pracy z młodzieżą. Kształtowanie u Nieletnich troski o dzisiejszą rzeczywistość, własny rozwój, dojrzałość psychiczną i moralną, stymulowanie do samorozwoju, to jedne z podstawowych celów pracy każdego wychowawcy. Z takich właśnie powodów na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie rozpoczęliśmy realizację cyklu spotkań – apeli historycznych, przybliżających Wychowankom prócz wartości patriotycznych dzieje naszej państwowości i kultury.

 

XXXI rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 

W dniu 13 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00 na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie odbył się apel tematyczny poświęcony XXXI rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Apel miał charakter spektaklu poetycko multimedialnego. W jego skład wchodziły zdjęcia, filmy, wiersze oraz patriotyczne utwory muzyczne. W role artystów przybliżających tamte czasy wcielili się wychowankowie schroniska oraz wychowankowie Kuratorskiego Ośrodka Pracy w Świdniku. Na początku uroczystości wychowawca Jerzy J. opowiedział o sytuacji społeczno politycznej w Polsce oraz o  wydarzeniach grudnia 1981 roku postrzeganych z perspektywy studenta uczelni warszawskiej. Wychowawczyni Monika M. przedstawiła tamten okres jako obrazy widziane oczami 10 letniego dziecka. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uczcili ofiary stanu wojennego minutą ciszy. Uroczystość przebiegała w atmosferze powagi, spokoju i zaciekawienia. Przygotowujący spektakl mają nadzieję, iż pozostawił on trwały ślad w pamięci uczestników.

 

2013 – Rok  Pamięci o Powstaniu Styczniowym

Rok 2013 ogłoszony został Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym – w 150 rocznicę jego wybuchu. Przy dużym udziale i zaangażowaniu naszych Wychowanków zorganizowane zostało uroczyste spotkanie całej społeczności naszego schroniska, poświęcone uczczeniu tego doniosłego dla naszej historii wydarzenia. Podczas spotkania prowadzący przypomniał podstawowe informacje z zakresu chronologii, Wychowankowie natomiast prowadząc pokaz multimedialny zaprezentowali genezę, przebieg i skutki Powstania Styczniowego.

Szeroko przedstawiona została także sylwetka Wodza powstania Romualda Traugutta – jako jednego z największych polskich patriotów i wzoru do naśladowania dla nowych pokoleń młodzieży. Doskonałym podsumowaniem spotkania były słowa – KAŻDY KRAJ JEST SILNY SIŁĄ SWOICH OBYWATELI I ICH ŚWIADOMYM PATRIOTYZMEM.

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA


Kolejną okazją do spotkania z historią było ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA. Ta niezwykle ważna w naszej historii rocznica była dobrym pretekstem do zaprezentowania polskiej kultury i myśli politycznej w XVIII wieku. Celem spotkania było także ukazanie Polski jako państwa, które pomimo słabości potrafiło podjąć próbę podniesienia się z upadku i walki o swoją przyszłość. Apel pozwolił na kształtowanie u Wychowanków odpowiedzialności i dojrzałego patriotyzmu.

Cykl apeli historycznych na stałe zagościł już w naszej placówce. W najbliższej przyszłości planujemy zorganizować spotkania poświęcone Powstaniu Warszawskiemu oraz początkom naszej państwowości. Ostatnie wydarzenie połączone będzie z prezentacją żywej historii w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej – Bractwa Grodów Czerwieńskich z Lublina oraz warsztatami kowalstwa średniowiecznego.