mapa strony   |

„Rocznica Powstania Styczniowego”


     Wychowanie obywatelskie i patriotyczne jest ważnym elementem oddziaływań pedagogicznych prowadzonych w naszym schronisku. Apele tematyczne poświęcone ważnym momentom naszej historii i kultury są doskonałym sposobem realizacji edukacji historycznej.

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego była okazją do zaznajomienia wychowanków naszej placówki z historią tych wydarzeń, wpajania wartości patriotycznych i obywatelskich.

Przy zaangażowaniu naszych wychowanków przeprowadzony został pokaz multimedialny, podczas którego omówiono przyczyny, przebieg i skutki powstania, zaprezentowano sylwetkę Romualda Traugutta.

Prócz wiadomości czysto teoretycznych dotyczących wydarzeń styczniowych, nieletni mieli okazję zapoznać się z historią – na żywo – obesrwując pokaz członków bractwa odtwórstwa historycznego.

Nasi goście zaprezentowali się w historycznych strojach z drugiej połowy XIXw. przedstawili także repliki broni używanej przez powstańców. Na żywo odbył się pokaz musztry i strzelania z broni historycznej. Wychowankowie mieli okazję dotknąć i dokładnie obejrzeć repliki broni i strojów pochodzących z okresu powstania Styczniowego.

Dzięki takiej prezentacji wychowankowie mieli szansę zwizualizować sobie wydarzenia jakie miały miejsce podczas Powstania Styczniowego.