mapa strony   |

Cmentarz Legionistów Polskich – historia, która nas otacza.


Od ponad roku wychowankowie Naszego Schroniska prowadzą systematyczne prace porządkowe na położonym nieopodal naszej palcówki Cmentarzu Legionistów Polskich. Podczas kilkunastu wizyt pod opieką wychowawców grupy IV, wykonywanymi na cmentarzu pracami i naprawami składali podziękowanie spoczywającym tam Żołnierzom.

Jak mawia przysłowie: „jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”. Wizyty na Cmentarzu Legionistów są okazja by historii nie zamykała się w szkolnych murach i nie zabijała nudą, są niemal ”żywymi lekcjami historii”. Tego typu inicjatywy są doskonałą okazją by zapoznawać Naszych wychowanków z lokalnymi wydarzeniami historycznymi, z historią Polski. Takie możliwości doświadczania historii, które odbywają się w miejscu spoczynku Legionistów dają Naszym podopiecznym możliwość budowania przynależności narodowej w głębszym wymiarze. Prze to ze wydarzenia i postacie historyczne nabierają realnego kształtu - kształtują patriotyzm, wzbogacają.

Cmentarz Legionistów Polskich w Jastkowie powstał zaraz po bitwie pod Jastkowem pomiędzy wojskami austriackimi, w skład których wchodziła I Brygada i 4 Pułk Piechoty Legionistów Polskich, a wycofującymi się wojskami rosyjskimi. Główne natarcie prowadzone było środkiem frontu, który zajmowały wojska polskie. W bitwie poległo 108 żołnierzy austriackich oraz 128 legionistów. Wszyscy zostali pochowani na utworzonym cmentarzu wojennym w Jastkowie. Niebawem istniejący w Jastkowie cmentarz uporządkowano, zbudowano pomnik, ogrodzenie oraz postawiono nowe betonowe krzyże.

4 czerwca 1931 roku odbyła się wielka uroczystość odsłonięcia nowego pomnika na cmentarzu oraz nadania miejscowej szkole sztandaru. W uroczystościach uczestniczył prezydent Ignacy Mościcki. W następnym roku biskup lubelski Marian Fulman powołał w Jastkowie parafię między innymi w celu opieki nad cmentarzem legionowym.

W czasie bitwy pod Jastkowem największe straty poniósł 4 Pułk Piechoty Legionistów pod dowództwem pułkownika Bolesława Roi– 70 poległych i około 200 rannych.

W 2014 roku na wspomnianym cmentarzu odbyły się obchody 99 rocznicy Bitwy pod Jastkowem, Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem warty honorowej na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie oraz powitaniem wszystkich przybyłych gości przez Wójta Gminy Jastków. Wśród uczestników uroczystości jak co roku nie zabrakło przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego, władz Powiatu Lubelskiego, naszej gminy oraz gminy Garbów i Wojciechów.

W uroczystości uczestniczyli również: Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów, przedstawiciele Zarządu Związku Piłsudczyków O/Lublin,  Przedstawiciele Koła Pracowników Naukowych PTTK w Lublinie, kombatanci, dyrektorzy szkół, muzeów, gminnych jednostek organizacyjnych, młodzież szkolna, KGW z Panieńszczyzny i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Apel Poległych odczytał mjr Adam Grzebalski, Salwę Honorową wykonała III Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie, natomiast kwiaty i wieńce złożyli pod tablicami poświęconymi Legionom Józefa Piłsudskiego przedstawiciele władz, stowarzyszeń i instytucji.

Tego dnia z Lublina do Jastkowa wyruszył XII Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego, zorganizowany przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. Uczestnicy po dotarciu do Jastkowa wzięli udział w obchodach. Podczas uroczystości p. Tomasz Dyzma, Prezes Oddziału Lubelskiego Związku Piłsudczyków, nadał honorowe odznaczenia uczestnikom Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego.

W najbliższym czasie kolejni wychowankowie pod naszą opieką odwiedzą Cmentarz Legionistów, by podczas pracy nad jego porządkowaniem poznać tę cześć historii Polski, która opowiada o losie poległych za jej wolność.

Więcej informacji dotyczących bitwy pod Jastkowem pod adresem:

http://niepodleglosc.lodzkie.eu/page/index.php?str=9