mapa strony   |

Góra Grosza.


Uczniowie Szkół w Dominowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, której po raz piętnasty patronuje Minister Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom. W ciągu dwóch tygodni udało się zebrać 50,10 zł.

Celem akcji było zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Akcję koordynował pan Marek Łukaszuk.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej szlachetnej inicjatywy.

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/