mapa strony   |

SZKOŁA ZAWODOWCÓWSZKOŁA ZAWODOWCÓW

Targi Edukacyjne i Targi Pracy 2015

Trwający rok szkolny został ogłoszony „Rokiem Szkoły Zawodowców”. W ramach realizacji tego hasła podejmowane są różne działania na terenie kraju. W ramach licznych działań na rzecz promocji kształcenia zawodowego organizowane są konferencje promujące szkoły zawodowe wśród nauczycieli gimnazjów oraz uczniów i ich rodziców; drzwi otwarte w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe ponadto zaangażowani są same pracodawcy w działania promocyjne (organizacja wycieczek zawodowych, drzwi otwartych u pracodawców, targów edukacyjnych, festiwali zawodów, itp.).

Ramach podejmowania działań wpisujących się w Rok Szkoły Zawodowców w dniu 26 marca odwiedziliśmy odbywające się w Lublinie Tragi Edukacyjne i Targi Pracy.

Targi Edukacyjne to inicjatywa która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Targi Lublin S.A. Ta  dwudniowa impreza miała służyć wspieraniu młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Targi Edukacyjne to największe wydarzenie o tym charakterze we wschodniej Polsce. W tym roku przyciągnęło ponad 100 wystawców i ponad 10 tysięcy zwiedzających. W tym nas i naszych wychowanków. Targi Lublin na dwa dni stają się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży. Zainteresowani mogli odwiedzać atrakcyjne stanowiska wystawiennicze oraz zaopatrzyć się w niezbędne materiały reklamowe.

Zakres tematyczny tegorocznych targów był bardzo szeroki, obejmował bowiem ofertę edukacyjną szkół publicznych i niepublicznych szczebla ponadgimnazjalnego, ofertę edukacyjną szkół wyższych, kursy zawodowe i podyplomowe, kursy przygotowawcze dla gimnazjalistów i licealistów, oferty biur podróży promujących oraz turystykę szkolną i szkoły językowe.

Każda szkoła miała jakiś szczególny pomysł na prezentację. Impreza cieszyła się szczególnym zainteresowaniem gimnazjalistów, z których wielu wciąż się waha - którą placówkę wybrać. Tutaj pomocni okazywali się uczniowie promujący swoje szkoły.

Stanowiska prezentujące poszczególne szkoły i uczelnie w atrakcyjny i aktywizujący sposób zachęcały do korzystania z ich oferty.

W Targach Pracy licznie uczestniczyli  przedstawiciele firm o zróżnicowanym profilu działalności. Była to także okazja do spotkania się z pracownikami instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradcami zawodowymi wspierającymi wybory zawodowe i planowanie kariery zawodowej.

Do studiowania na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej zachęcała osobiście maskotka AZS UMCS

Zajęcia organizowane poza terenem placówki były także elementem programu usamodzielnienia realizowanego w naszym Schronisku.

Informacje na temat aktualnych działań Roku Szkoły Zawodowców można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.zawodowcy.men.gov.pl

E.M. :)