mapa strony   |

Cztery barwy osobowości...- rozumienie wspólnych wartości w niecodzienny sposób.

W dniach 8-10 kwietnia 2015 r mieliśmy okazję i przyjemność wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Zakład Poprawczy w Poznaniu, a prowadzonych przez prof. Georga Nelsona z Uniwersytetu Brigham Young w Provo Utah. Podczas spotkania zostaliśmy zapoznani z autorską metodą diagnozy typów osobowości, którą opracował i stosuje w swojej pracy profesor G. Nelson. Obok nas w warsztatach uczestniczyły i uczestniczyli koleżanki i koledzy z Głogowa, Koszalina, Grodziska Wielkopolskiego oraz Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Kolory Pomarańczowy, Zielony, Złoty i Niebieski zostały użyte, by zidentyfikować cztery główne punkty widzenia osobowości, określone przez wskaźnik psychologiczny Myers/Briggs i instrument dominacji mózgu Hermana. Każdy kolor reprezentuje styl czy preferencję danej osobowości i sposób w jaki jednostka radzi sobie z każdym aspektem swego życia. Każda osobowość posiada swoje mocne i słabe strony. W trakcie poznawania własnego spektrum kolorów można lepiej zrozumieć motywację stojącą za własnymi decyzjami i decyzjami innych ludzi.

Miarą dobrej organizacji jest umiejętność efektywnej komunikacji ludzi z zespołu. Ponieważ świat idzie w kierunku wielokulturowości, zarówno wśród pracowników, jak i podopiecznych staje się jeszcze bardziej niezbędne, by organizacje stworzyły wspólną ramę zasad, dzięki którym ludzie będą mogli rozwinąć własne style komunikowania się i wzajemnego oddziaływania.

Podejście to zostało opracowane by uprościć kliniczne modele osobowości. Prostota narzędzia i informacje zdobyte podczas warsztatów są kluczem do lepszego zrozumienia innych, umożliwiającym porozumienie się w bardziej znaczący czy efektywny sposób.

Dla niektórych ludzi, umiejętność bycia zrozumianym przez innych jest prosta i naturalna, dla innych jest złudna i pozornie nieosiągalna. Szkolenie o stylach osobowości dostarczyło uproszczonego słownictwa i podstawy zrozumienia potrzeb innych ludzi. Poznaliśmy wspólną bazę dla grup stworzonych z bardzo różnorodnych jednostek, do zbudowania umiejętności niezbędnych do lepszego rozumienia i doceniania indywidualnych różnic, rozwoju większego zrozumienia zagadnień wielokulturowych i otwarcia ważnych linii porozumienia.

Po trzech dniach zajęć warsztatowych z profesorem Nelsonem z pełną odpowiedzialnością  możemy powiedzieć, że opracował  doskonałą metodę do lepszego poznania siebie, ale przede wszystkim osób z którymi żyjemy, pracujemy. W konsekwencji może to ułatwić nam wzajemną komunikację i pozytywnie wpływać na interakcje z innymi. Działamy w obrębie wszystkich barw, ale jedna z nich jest zawsze dominującą i wpływa na to, jak działamy, nawiązujemy relacje i funkcjonujemy w życiu.

Preferencje ludzi są wynikiem wymieszania kolorów, które zawsze mówią prawdę. Doświadczyliśmy tego osobiście Znajomość typologii bardzo przydaje się rodzicom oraz wychowawcom i nauczycielom. Natomiast ignorowanie, może stanowić przyczynę wielu porażek edukacyjnych i wychowawczych. Wychowawca znający kolory dominujące wychowanków w grupie wychowawczej, otrzymuje najpewniejsze narzędzie modyfikowania zajęć oraz dobierania metod adekwatnych do potrzeb i preferencji  podopiecznych. Nie jest to łatwe, wymaga dużego zaangażowania, jednak warto podjąć ten wysiłek.
Tak oto zapoczątkowaliśmy poszukiwania praktycznego wykorzystania zdobytej podczas warsztatów wiedzy.

Galeria zdjęć pod adresem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.930925940271505.1073741837.212046092159497&type=1

E.M :-)