mapa strony   |

"Eksperymentalne popołudnie w doborowym towarzystwie"


W dniu 23 kwietnia w Naszym Schronisku odbył się pokaz, w którym Wędrownicy w ramach Lubelskiego Referatu Wędrowniczego zaprezentowali nam doświadczenia fizyczne z użyciem:

  • ciekłego azotu,
  • żyroskopu - urządzenia do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego, działające w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu,
  • krzesła obrotowego do demonstracji zachowania momentu pędu,
  • cewki tesli / generatora tesli - do imitacji wyładowań elektrycznych,
  • rury Rubensa - demonstracja fali stojącej za pomocą płomieni,
  • stożka wtaczającego się pod górę,
  • rury grającej,
  • prawa Bernulliego- lewitujących piłeczek w strumieniu sprężonego powietrza.

Jak twierdzą sami współpracujący z Naszą Placówką Wędrownicy w ramach Lubelskiego Referatu Wędrowniczego trwająca od kilku miesięcy współpraca, której formą był pokaz jest dla nich polem służby, polegającym na pracy z chłopakami w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie.

Żyroskop – „taki duży bąk„ :-)

Obserwacja przebiegu eksperymentu ułatwia zrozumienie obserwowanego zjawiska oraz praw fizyki, które je wyjaśniają.

W pokazie uczestniczyły wraz z opiekunami odwiedzajace Nas po raz pierwszy Wychowanki Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie- Falenicy. Podczas wizyty Dziewczęta zwiedzały Dominów, wspólnie z nami oglądały prezentację doświadczeń, a potem uczestniczyły w grillu  i towarzyskim meczu w piłkę siatkową.

Lewitacja piłeczek w strumieniu sprężonego powietrza i  stożek wtaczający się pod górę

Krzesło obrotowe do demonstracji zachowania momentu pędu

Rura grająca

Niektóre doświadczenia były niesamowite. Powstawało dużo "dymu". W doświadczeniu z ciekłym azotem każdy mógł dotknąć bardzo zimnej cieczy i przy okazji zobaczyć jak oddziałuje ona na otoczenie, Odważni mogli asystować przy przeprowadzaniu eksperymentów, jednym słowem doświadczyć fizyki na własnej skórze.

Pokaz z ciekłym azotem pozwolił przybliżyć każdemu magię i tajemnice niskich temperatur. Doświadczenie wizualnie wyglądało bardzo efektownie.

Wszyscy biorący udział w przygotowanym przez Mateusza i Adama pokazie, przekonali się, że doświadczenia, to nie tylko nudne obserwacje czy skomplikowane wyjaśnienia. To zarówno twórcze myślenie jak i dobra zabawa! Niektóre z doświadczeń lub eksperymentów, mogą uprościć życie.

Serdecznie dziękujemy Harcerzom Lubelskiego Referatu Wędrowniczego za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, Instytutowi Fizyki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie za wypożyczenie rekwizytów. Przybyłym Gościom za miłą atmosferę zachęcającą do dalszej współpracy.

Mina Bartosza oddaje atmosferę eksperymentalnego popołudnia i zachęca do organizowania tego typu spotkań w przyszłości. :-)

 

E.M. :-)