mapa strony   |

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Szlachetne Zdrowie"


Od lutego do marca nasza placówka zorganizowała II Ogólnopolski Konkurs  Plastyczny pt. „Szlachetne zdrowie”, który dotyczył promocji zdrowia i prozdrowotnego stylu życia.Konkurs adresowany był do wszystkich podopiecznych Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski.

W czasie trwania konkursu zrealizowano następujące cele:

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • uświadamianie potrzeb dbania o swoje zdrowie, kształtowanie przekonania, że warunkiem zdrowia jest wszelka aktywność ruchowa i uprawianie sportów,
 • rozbudzanie zainteresowań aktywnością fizyczną i prowadzeniem zdrowego stylu życia,
 • pobudzanie fantazji i inwencji twórczej, wykorzystywanie rozmaitych technik plastycznych,
 • popularyzacja twórczości nieletnich,
 • sztuka jako element resocjalizacji.

W ramach konkursu złożono 33 różnorodne, wykonane różnymi technikami prace. W dniu 6 marca 2015 roku komisja konkursowa w składzie:

 1. dyrektor SdN - Stanisław Cur,
 2. dyrektor szkół -  Kazimierz Koman,
 3. artysta plastyk – Czesław Damian Lipian Kaniuk,
 4. nauczycielka – Kamila Kudelska,
 5. nauczyciel – Marcin Wierzganowski.

oceniła nadesłane prace. Ocenie podlegała nie tylko estetyka, ale też pomysłowość  i kreatywność. Komisja konkursowa po długich, wnikliwych obradach postanowiła nagrodzić 3 prace nagrodami głównymi.

Z uwagi na wysoki poziom prac konkursowych komisja dodatkowo wyróżniła 3 prace, których autorzy otrzymają wyróżnienie.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu jak też ich opiekunowie zgodnie z regulaminem otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Wyniki II Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Szlachetne Zdrowie”

 

Laureaci

 

I Miejsce Norbert D. – „Sport to zdrowie” ZP Świecie

 

 

II Miejsce Oliwia M. – „Aktywne spędzanie czasu” ZP i SdN Warszawa-Falenica

 

 

III Miejsce Piotr M. – „Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz”  SdN Gacki

 

 

Wyróżnienia

 

 

Artur P. – „Żeglarz” ZP Trzemeszno

 

 

Karolina G. – „Zimowe Igraszki” ZP i SdN Warszawa-Falenica

 

 

Damian B. – „Sport to zdrowie” MOAS Koszalin

 

 

 

Placówki biorące udział w konkursie:

 

Schronisko dla Nieletnich w Gackach

Zakład Poprawczy w Świeciu

Zakład Poprawczy w Kcyni

Zakład Poprawczy Nowe

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie – Falenicy

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Szubinie

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

Zakład Poprawczy w Barczewie

Zakład Poprawczy w Trzemesznie

 

Organizatorzy:

Kamila Kudelska

Czesław Damian Lipian Kaniuk

Marcin Wierzganowski