mapa strony   |

Ludzie ciekawych zawodów:
Strażak czyli "Służba w płomieniach".


Projekt „Ludzie ciekawych zawodów” jest jedną z form przygotowania naszych nieletnich do podjęcia roli zawodowej. Ale zanim to, ważna jest diagnoza własnych predyspozycji, ocena możliwości i właściwe ukierunkowanie na działanie. W dniu 20 listopada 2015 roku odwiedziliśmy Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, gdzie zapoznaliśmy się z pracą strażaka od strony formalnej i „od kuchni”.

Jak uświadomił nam pan Łukasz, który zaopiekował się nami podczas wizyty do tej pracy, a właściwie służby, trzeba się urodzić. Same chęci nie wystarczą, potrzebna jest ogromna determinacja. Wymagania są wysokie, więc trzeba mieć świadomość własnych ograniczeń albo silną motywację. Niestety, czasem i ona nie wystarcza w starciu z trudną rzeczywistością. - Kandydat do tego zawodu musi mieć kategorię zdrowia A, idealne wyczucie równowagi, brak lęku wysokości, swobodne poruszanie się w pomieszczeniach zamkniętych, zwinność i sprężystość. Oprócz sprawności fizycznej trzeba mieć też specyficzne predyspozycje psychiczne. Niebezpieczne sytuacje wpisane są w charakter tego zawodu, dlatego ważne jest sprawdzenie, jak będziesz reagować w sytuacjach ekstremalnych. Orzeczenie takie wydaje komisja lekarska MSWiA. Strażak musi cechować się także odpowiednim poziomem wrażliwości psychicznej. Samo przejście egzaminów wstępnych to początek długiej drogi.

W straży pożarnej jedną z najważniejszych osób jest kierowca. Musi umieć obsługiwać każdy sprzęt, który dostaje, nawet ten najbardziej skomplikowany. Ciężki wóz ratownictwa chemicznego ma prawie 2000 urządzeń, w tym m.in. napędzane paliwem, hydrauliczne, różnego rodzaju piły, nożyce, rozpieracze, agregaty prądotwórcze. Na tym trzeba się po prostu znać. Sprzęt strażacki staje się coraz bardziej wyspecjalizowany. Istnieje cała seria specjalistycznych narzędzi: lewary, poduszki pneumatyczne, urządzenia do podnoszenia, kruszenia, łamania, liny, sprzęt do wybijania szyb (te hartowane zachowują się zupełnie inaczej niż samochodowe).

Jeżeli dasz sobie radę przez pierwszy rok pracy, to pokochasz ten zawód na zawsze. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole. Grupa przebywa ze sobą 24 godziny na dobę, zawiązują się stosunki koleżeńskie i przyjaźnie. Każdy ze strażaków powinien mieć zaufanie do drugiego. W trakcie akcji, w której każda sekunda jest na wagę złota, wzajemne zrozumienie i pomoc są nieocenione.

Do zadań strażaków, oprócz standardowego, czyli gaszenia pożarów, należą różne rodzaje ratownictwa: chemiczne, techniczne, ekologiczne. Strażacy niosą pomoc w sytuacjach kryzysowych na ziemi, lądzie, pod wodą. Liczy się konkretna, specjalistyczna wiedza. Potrzebne są silne grupy z konkretnymi umiejętnościami. W czasie trudnych akcji nie ma miejsca na błędy. Jeżeli do pomieszczenia wyleje się kilka tysięcy litrów chemikaliów, trzeba tam wejść i zakręcić zawór. Źle założone ubrania gazoszczelne, luka albo rozdarcie może spowodować śmierć strażaka. Takie zdarzenia wymagają wiedzy i idealnego przygotowania.

W świecie relatywizmu i chaosu wartości, dewaluacji społecznej ulegają także zawody. Tym bardziej budujące było usłyszeć: „nie wstydzę się do tego przyznać, że jestem strażakiem …jestem dumny z tego co robię”.

W wycieczce do Strażaków uczestniczyli Miłosz (ten po lewej) i Fabian (ten po prawej) :-)

Dziękujemy Kierownictwu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku za możliwość wizyty. Strażakom za poświecony czas i pokazanie tego, że istnieją jeszcze zawody wymagające nie tylko wykształcenia i odpowiednich gratyfikacji finansowych, ale - a może nawet przede wszystkim - powołania.

E.M.