mapa strony   |

BIBLIODRAMA - nowe formy terapii Słowem w Naszym Schronisku.


Od października 2015 roku w naszej Placówce prowadzone są zajęcia  Bibliodramą. Ta nowa forma oddziaływań spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, zaangażowaniem i entuzjazmem ze strony naszych Wychowanków :-) Dlaczego? Poczytajcie sami :-)

Bibliodrama to otwarty proces interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

Jedno spotkanie składa się z trzech etapów:

  • czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego,
  • wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej,
  • wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć.

W bibliodramie chodzi o osobiste zaangażowanie się w proces poznania, a nie bycie tylko biernym widzem czy obserwatorem. Tego typu warsztaty adresowane są do wszystkich poszukujących impulsów dla osobistej przemiany na bazie spotkań ze Słowem Bożym. Umożliwiają one pogłębione dotarcie do treści biblijnych, dają szansę polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi oraz z samym sobą. Bibliodrama stwarza też możliwości, na pewne uporządkowanie wnętrza człowieka, dlatego, jak się podkreśla, tak ważne jest, by warsztaty prowadził terapeuta bądź osoba duchowna.

Warsztaty obejmują wprowadzenie teoretyczne w technikę bibliodramy, uczenie sposobów odczytywania tekstów biblijnych, by stawały się bardziej zrozumiałe, oraz doświadczenie siebie w spotkaniu ze Słowem Bożym poprzez wchodzenie w role postaci biblijnych odgrywanych przez każdą osobę.

Jesteśmy równi sobie, bywamy podobni do siebie, jednak nasze prawdziwe bogactwo tkwi w różnorodności. Także na sprawy religii, duchowości, wiary - patrzymy przez okulary naszego doświadczenia, biografii, doświadczeń trudnych i budujących. W tym przejawia się tajemnica indywidualizmu, niepowtarzalności człowieka. Tą tajemnicą jest nie tylko jego dusza, ale cała psychika i relacje zachodzące pomiędzy nimi. Podczas spotkań ze Słowem zdarzają się momenty, kiedy uczestnicy odkrywają życiowe prawdy w szczególe: w postawie postaci, wyrażeniu konkretnej emocji, spontanicznym dialogu. Bogatym doświadczeniem jest również możliwość dopowiadania własnych słów w odgrywaniu poszczególnych scen, możliwość uzupełnienia ról o własną spontaniczność. Prawo to pozwala na jeszcze głębsze przeżycie danej odgrywanej postaci, gdyż słowa pochodzące z serca człowieka będą autentyczne, a emocje im towarzyszące będą odzwierciedlały aktualny stan i kondycję uczestnika.

Było fachowo i na poważnie a teraz, po naszemu, czyli Bibliodrama oczami wychowanków :-) Niewątpliwym atutem zajęć są prowadzące siostry i kandydatki do zgromadzenia Franciszkanek Misyjnych Maryi. Siostra Dorota i Siostra Marta to osoby zarażające pozytywną energią, nastawione na innych, sympatyczne a jakby było mało, wszechstronnie uzdolnione :-) Poza ofertą zajęć dramowych potrafią z nie lada uporem pokonać chłopaków w tenisa stołowego, nie boją się wyzwań i są otwarte na dyskusje w każdym ważnym dla Nas zagadnieniu. Budzą zaufanie, a o Bogu rozmawiają z Nami jako i Najlepszym Przyjacielu :-). W takiej atmosferze przyjmowane są przez chłopców z ciekawością, spontanicznością i gotowością współpracy. Jak wiadomo, wychowankowie mają skłonność do zachowywania rezerwy i dystansu – szczególnie w sytuacjach ekspozycji społecznej - jednak cotygodniowe zajęcia S. Marty i S. Doroty wspieranych przez Wolontariuszy maja już stałe, wierne i zaangażowane grono odbiorców w naszej palcówce. Każde spotkanie kończy się serdecznym: „Do zobaczenia!!!!”

E.M. :-)