mapa strony   |

Góra Grosza.


Po raz kolejny uczniowie naszych Szkół włączyli się do akcji Góra Grosza. Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci. W styczniu w naszej Szkole trwała zbiórka pieniędzy na „Górę Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze

Udział w akcji Góra Grosza brały wszystkie klasy naszych Szkół. W tym roku udało nam się zebrać ponad 80 zł.

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w tę akcję.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał p. M. Łukaszuk.