mapa strony   |

"Ludzie ciekawych zawodów"-
KOMINIARZ czyli Człowiek niosący szczęście.


Na kolejnym etapie realizowanego w naszym Schronisku projektu preorientacji zawodowej „Ludzie ciekawych zawodów” spotkaliśmy się z zawodem Kominiarza. W jego tajniki wprowadził nas Pan Krzysztof Kuchta – wykonujący ten zawód od 8 lat. Podczas piątkowej wizyty w naszej Placówce Pan Krzysztof opowiedział nam, kto może zostać kominiarzem. W rozmowie z tym niezwykle sympatycznym i prostolinijnym człowiekiem okazało się, że oprócz zdobycia niezbędnej wiedzy i kwalifikacji oraz posiadania właściwych uprawnień, kominiarz musi wykazywać się szeregiem cech, które sprawiają, że jego praca wykonywana jest prawidłowo. Musi być sprawny fizycznie i nie bać się pracy na wysokościach – osoba, która posiada lęk wysokości nie ma szans w tym zawodzie.Ponadto kominiarz musi być odpowiedzialny i skrupulatny – swoją pracę musi wykonywać rzetelnie i zwracać uwagę na każdy szczegół bowiem od niego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo osób przebywających w nadzorowanym przez niego lokalu.Kominiarz nie może bać się pracy fizycznej i zadań wykonywanych w trudnych warunkach. Musi także posiadać wiedzę na temat najnowocześniejszych systemów wentylacyjnych i kominowych nie dopuszczając tym samym do pożarów czy zatrucia czadem.

Który z nich to prawdziwy Kominiarz???

Wychowankowie mieli do Pana Krzysztofa wiele praktycznych pytań, między innymi dotyczących ścieżki edukacyjnej prowadzącej do tego zawodu. Dzięki rzeczowym odpowiedziom naszego Gościa, dowiedzieliśmy się, że kominiarzem może zostać osoba, która posiada przynajmniej zawodowe bądź techniczne wykształcenie o profilu budowlanym. Należy jednak wspomnieć, iż w przypadku tej profesji najważniejsza jest praktyka – każdy kominiarz zanim podejmie się samodzielnych działań musi odbyć praktykę u mistrza kominiarstwa.Dopiero po trzech latach od rozpoczęcia tego rodzaju praktyki, kominiarz może podejść do egzaminu czeladniczego a po sześciu do egzaminu mistrzowskiego – wtedy uznany zostaje za pełnoprawnego kominiarza, który może działać na własną rękę. Egzaminy odbywają się w Izbach Rzemieślniczych.

Pan Krzysztof opowiedział nam także jak wygląda codzienna praca kominiarza. Wiemy już, że jest to głównie praca prewencyjna polegająca na zapobieganiu powstawania sytuacji zagrażających zdrowiu bądź życiu mieszkańców danego obiektu.Jego zadaniem jest kontrolowanie stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych a w razie potrzeby również ich czyszczenie czy udrażnianie.Kominiarz jako wykonawca zajmuje się planowaniem rozmieszczania owych systemów a następnie ich nadzór na zlecenie placówek administracyjnych.Niektórzy kominiarze wykonują tylko prace na wysokościach, inni zaś dokonują technicznych ekspertyz na podstawie wyników kontroli.

Żeby mieć absolutną pewność co do słów pana Krzysztofa, Kuba weryfikował je w praktyce :-)

Kominiarze cieszą się wysokim statusem społecznym- po pierwsze kominiarz zapobiega powstawaniu pożarów czy usterek, które mogą w efekcie być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców określonego budynku.Podziwiani są głównie za odwagę przy pracach na wysokościach i obowiązki, które wykonuje w trudnych warunkach.Ponadto kominiarz jest mile widziany- przynosi szczęście i dobrobyt, kiedy zapuka do drzwi. Istnieje przesąd, zgodnie z którym widząc kominiarza należy złapać się za guzik (niegdyś łapano za guzik kominiarza) a by dopełnić przepowiedni można go puścić dopiero wtedy, gdy zobaczy się osobę w okularach. Z ciekawostek- patronem kominiarza jest św. Florian, którego święto obchodzone jest 4 maja.

Serdecznie dziękujemy Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie i kominiarzowi Panu Krzysztofowi Kuchta za pomoc w przygotowaniu naszych Podopiecznych do pełnienia ważnej roli życiowej jaką jest praca zawodowa.

EM :-)