mapa strony   |

"Ludzie ciekawych zawodów"-
GÓRNIK - odpowiedzialność, trud i praca w ciemnościach.


Na trasie naszej wyprawy, podczas której spotykamy się z ludźmi ciekawych zawodów przyszedł czas, by uścisnąć rękę górnikowi. 11 lutego 2016 roku odwiedziliśmy siedzibę Bogdanki – kopalni węgla. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów na rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. „Bogdanka” wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

W trakcie trzygodzinnej wizyty mieliśmy okazję porozmawiać z pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach. „Bogdanka” to firma, która poszukując najlepszych kandydatów, stawia przede wszystkim na ich wiedzę, kwalifikacje zawodowe, predyspozycje osobowościowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe. Poszukują pracowników, których cechuje między innymi:umiejętność pracy w zespole i zastosowania zdobytej wiedzy  w praktyce zawodowej. Istotne są takżeumiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji. Jak przekonaliśmy się naocznie, Bogdanka dba, by jej pracownicy reprezentowali najwyższy poziom profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

Naszą wizytę odbyliśmy trasą, jaką codziennie pokonuje górnik podczas wykonywania swojej pracy.  Rozpoczęliśmy od Lampowni. Górnik należy do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów. Z pewnością nie jest to zawód dla każdego. Na czym dokładnie polega taka praca i jakie trzeba spełnić wymagania, żeby móc ją wykonywać?Praca przy wydobyciu węgla kamiennego obejmuje kilka różnych etapów. W przypadku podziemnych kopalni wymaga drążenia głębokich szybów oraz chodników. Muszą one zostać zabezpieczone odpowiednimi konstrukcjami ze stali, które gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa górników, przebywających pod ziemią. Główny proces wydobycia węgla, który określa się jako urabianie, polega na mechanicznym wybieraniu okruchów węgla. Górnicy korzystają w swojej pracy z różnych urządzeń oraz maszyn. Każdy z pracowników odpowiada za konkretny etap przygotowania lub wydobycia.

Największe wrażenie zrobiła na nas Stacja Ratownictwa Górniczego. Do zadań jej zadań należy w szczególności niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego powstałego w szczególności wskutek: pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, tąpnięcia, otwierania wyrobisk izolowanych, penetracji nieczynnych wyrobisk, erupcji płynu złożowego, wydzielania się siarkowodoru i awarii energomechanicznej.  Stacja zajmuje się także wykonywaniem prac profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

Stacja Ratownictwa Górniczego jest zobowiązana do utrzymywania w stałej gotowości odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych zastępów ratowniczych i specjalistycznych służb ratownictwa górniczego, przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ratownictwa górniczego, organizowania przeprowadzania badań lekarskich ratowników górniczych w specjalistycznym ośrodku badań lekarskich.

Fragment trasy jaką pokonuja górnicy-ratownicy podczas okresowych testów sprawnościowych.

Górnicy każdego dnia wykonują bardzo ciężką pracę fizyczną, często w niewygodnej, pochylonej pozycji. Taka praca stanowi zagrożenie dla zdrowia, na dłuższą metę może prowadzić do rozwoju poważnych problemów dotyczących układu ruchu. Jednocześnie warunki pracy pod ziemią są źródłem nieustannego stresu, na który narażeni są górnicy. W związku z trudami pracy w kopalni, górnicy mają inne przepisy emerytalne. Przechodzą na emeryturę niezależnie od wieku. Warunkiem jest przepracowanie 25 lat pod ziemią. Dla niektórych możliwość otrzymania świadczenia emerytalnego z tak krótkim stażem może wydawać się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Trzeba jednak brać pod uwagę wszystkie zagrożenia, które są związane z pracą górnika, a także możliwą utratę zdrowia. Z pewnością nie jest to łatwa, ani lekka praca – ten zawód należy do jednych z najbardziej wymagających
i obciążających, a 25 lat spędzonych na pracy pod ziemią może okazać się dla wielu zbyt dużym wyzwaniem.

Aby pracować w zawodzie górnika należy ukończyć zawodową szkołę górniczą na odpowiednim kierunku. Dodatkowo osoby, które używają specjalistycznych maszyn muszą mieć odpowiednie uprawienia od ich obsługi. Każdy pracownik kopalni obowiązkowo przechodzi szkolenie BHP. Bardzo duże znaczenie ma znajomość wszystkich zasad oraz procedur, które obowiązują na terenie kopalni i gwarantują nie tylko sprawny przebieg pracy, ale także zachowanie bezpieczeństwa. Duża siła nie jest oficjalnym wymogiem, który trzeba spełnić. Nie da się jednak ukryć, że górnik codziennie wykonuje bardzo ciężką pracę fizyczną, która wymaga dobrego zdrowia, dużej sprawności i odpowiedniej tężyzny fizycznej. Dlatego konieczność posiadania odpowiedniej siły wynika z samego charakteru tego zawodu.

Praca górnika jest związana z wieloma różnymi zagrożeniami, które dotyczą przede wszystkim pracowników kopalń podziemnych. Mogą zdarzyć się tąpnięcia, zawały oraz oberwanie się skał ze stropu. Czasem dochodzi również do uwalniania się niebezpiecznych gazów i pyłów o toksycznym działaniu. Górnicy wykorzystują w swojej pracy wiele urządzeń, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą spowodować wypadki oraz urazy.

Długie szychty, ciągłe niebezpieczeństwo, wysoka temperatura panująca pod ziemią – górnictwo to ciężki kawał chleba. Wiedzą o tym nie tylko pracujący w tym zawodzie. Jak wynika z badań CBOS, aż 78% Polaków wyrażało duże poważanie dla trudniących się tą pracą. W rankingu najbardziej szanowanych profesji górnicy w 2015 roku zajęli czwarte miejsce. Praca górnika należy do najcięższych i najbardziej niebezpiecznych. Jest jedną z  profesji, w których wysoki prestiż idzie w parze z wysokim niebezpieczeństwem.

Dziękujemy serdecznie Kopalni Węgla „Bogdanka” za możliwość zetknięcia się z zawodem górnika, Pani Katarzynie Zabratańskiej za pomoc w zorganizowaniu naszej wizyty i każdemu z pracowników kopalni, który poświęcił nam swój cenny czas.

Zamykamy album ze zdjęciami Górników, który odkładamy na półkę przeznaczoną dla zawodów wymagających i wyjątkowych, w których odwaga i odpowiedzialność to cechy niezbędne.

E.M.