mapa strony   |

Potrzeba pamięci!

Rocznica Powstania Styczniowego w Naszym Schronisku.


Każdy człowiek swoją historię, mają ją narody, kraje, miasta, rodziny. To, co się na nią składa, decyduje o naszej tożsamości. Jacy jesteśmy, to nie tylko nasze indywidualne wybory - choć we wczesnej młodości tak nam się może wydawać. Nikt nie chce być przypadkowym zlepkiem ulotnych chwil. Na nasze istnienie, drogę życiową, także na nasze wybory mają wpływ inni, także ci co byli przed nami, w skali rodzinnej, środowiskowej, narodowej. W naszej polskiej historii - niejako utorowali nam drogę. Co z nią zrobimy? Czy zachowamy to, co w niej najcenniejsze i przekażemy kolejnym pokoleniom?

W dniu 25.02. 2016 roku w naszej placówce odbył się apel tematyczny poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Tradycja powstania styczniowego stanowi istotny czynnik w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia. Rodzi szacunek i  uczy historii narodu i rodziny. Przejawami kultywowania tejże tradycji są obchody rocznic powstania, śpiewanie pieśni powstańczych czy składanie wieńców na grobach powstańców.

Podczas spotkania zaproszony do naszej placówki pan Andrzej Koma  przybliżył nam  nie tylko uwarunkowania historyczne, przebieg i zakończenie tego zrywu narodowego. W historycznym pokazie broni jaką posługiwali się powstańcy dowiedzieliśmy się o specyfice walki partyzanckiej w XIX wieku.Zagadnienie uzbrojenia strzeleckiego w powstaniu styczniowym 1863–1864 okazało się tyleż ciekawe, co skomplikowane.

Apel miał wiele walorów wychowawczych, szczególnie pod wzglęcem realizowania założeń wychowania patriotycznego. Największe wrażenie na wychownkach zrobiła możliwość dotknięcia broni jaką walczyli Polacy oraz informacje dotyczące trudności z którymi spotykali się powstańcy w walce z regularną armią.

Świadomość, że można przegrać, ale nie można ulec, że naród polski niesie w sobie państwowość jak pamięć i obowiązek, która musi zawsze być odbudowywana, to właśnie po dzień dzisiejszy, z pokolenia na pokolenie jest największą siłą i dorobkiem powstania styczniowego.

 

TP. / EM.