mapa strony   |

Z kulturotechniką za pan brat :)


Jak znaczącą rolę w procesie resocjalizacji nieletnich może odgrywać kulturotechnika wychowawcza, wie chyba każdy pedagog resocjalizacyjny. Jest to w skrócie mówiąc operowanie kulturą dla osiągnięcia celów wychowawczych. W tym rozumieniu  kulturę traktuje się jako pewną zintegrowaną całość, obejmującą wyuczone czynności ludzi.

Możemy mówić o miedzy innymi o kulturze: nauki szkolnej, pracy zawodowej i zorganizowanej rekreacji. Nieuchronnie zatem dotykamy zagadnienia resocjalizacji poprzez rekreację. Zadaniem pedagogów wykorzystujących środowisko kulturowe w procesie resocjalizacji, jest zorganizowanie wychowankom warunków do nauki i pracy, ale także do rekreacji, którą można określić, jako zbiór czynności, jakie człowiek może wykonywać dobrowolnie poza obowiązkami rodzinnymi, społecznymi i zawodowymi. Organizacja środowiska związanego z rekreacją polega na tworzeniu warunków do: aktywności sportowej i turystycznej, aktywności rozrywkowo-wypoczynkowej, korzystania z mediów, tworzenia różnego rodzaju kół zainteresowań.

Istotne znaczenie ma również odpowiednio zorganizowana możliwość rozwijania zainteresowań. Organizowana w warunkach wolnościowych może nadać tym skłonnościom pozytywny charakter, zintegrować grupę i zainteresować wychowanków pięknem i zasobami środowiska lokalnego. Doskonałym przykładem realizacji tych założeń mogą być zajęcia dotyczące wędkarstwa.

Jak przekonywali Chłopców wychowawcy organizujący zajęcia wędkarstwo dla wielu osób jest prawdziwą pasją, bowiem łowienie ryb znakomicie odpręża i jest źródłem niemałej satysfakcji. Nawet najtańszy sprzęt wędkarskimoże okazać się efektywny, szczególnie jeśli posiadamy już konkretne umiejętności z zakresu łowienia. Dla wielu pasjonatów najważniejszą kwestią jest możliwość przebywania na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku oraz codziennych problemów.

Jak pokazały organizowane w naszym Schronisku zajęcia, wbrew stereotypowej opinii, łowieniem ryb nie interesują wyłącznie panowie w średnim wieku – coraz więcej młodych osób przezywa fascynację wędkarstwem, traktując je jako nietypową dyscyplinę sportową.

Chłopcy doświadczyli tego, że łowienie ryb wiąże się z wieloma korzyściami, które doceni każdy początkujący wędkarz. Na początku warto wspomnieć o możliwości relaksowania się na łonie natury. Efektywne wędkowanie wymaga ciszy i spokoju, co wpływa na satysfakcjonujący wypoczynek.

 

EM/PW/ML.