mapa strony   |

"Dzielnice zagłady" - plenerowa lekcja okrutnej historii.


W Czwartek 16 marca 2017 roku uczestniczyliśmy otwarciu wystawy plenerowej "Dzielnice zagłady", którą oglądaliśmy na Starym Mieście w Lublinie. Jej otwarcie odbyło się w Trybunale Koronnym, z udziałem sekretarza stanu w resorcie kultury, Jarosława Sellina oraz ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari.

Tę niespotykaną ekspozycję złożoną z 15 plansz rozstawionych w poszczególnym miejscach Starego Miasta, a dawnego getta w Lublinie przygotowało Państwowe Muzeum na Majdanku. Prezentowana na Starym Mieście wystawa jest jednym z elementów obchodów początku niemieckiej akcji Reinhardt, czyli mordy na Żydach Generalnego Gubernatorstwa w okresie II wojny światowej. Był to systematyczny proces ludobójstwa, od marca 1942 roku do listopada 1943 roku. Pochłonął blisko 2 miliony ofiar.

Podczas otwarcia wystawy dowiedzieliśmy się, że połowa ofiar Holokaustu to polscy Żydzi, a sama Lubelszczyzna jest "specyficznym miejscem pamięci okresu II wojny światowej". Największa jednorazowa egzekucja w dziejach obozów koncentracyjnych odbyła się na Majdanku - 3 listopada 1943 roku zostało tam rozstrzelanych ponad 18 tysięcy Żydów. W Lublinie znajdowały się także magazyny akcji Reinhardt - na rozkaz Niemców trafiały do nich rzeczy zrabowane ofiarom.

Sala w Trybunale Koronnym wypełniła się w czwartek do ostatniego miejsca. Zebrani w Trybunale Koronnym goście wysłuchali Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomniał on, o istotnych w kontekście obchodzonej rocznicy faktach z dziejów Lublina.

Dla naszych wychowanków i nas samych możliwość zwiedzania wystawy plenerowej była szansą na swoiste zderzenie historii ze współczesnością. Plenerowa forma wydarzenia pozwalała dosłownie stąpać śladami tragicznych wydarzeń ówczesnego Lublina. Trudno o bardziej odczuwalną lekcję historii.

E.M.

Więcej pod adresem:

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/promocja-wystawy-dzielnice-zaglady-getta-na-archiwalnych-zdjeciach,11892284/