mapa strony   |

Wycieczka - Skansen


28 kwietnia udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej.  

Głównym celem wydarzenia było uczczenie 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, przybliżanie dziedzictwa kulturowo-historycznego miasta oraz oferty atrakcji turystycznych, jak również budowanie efektywnych form współpracy tworzonych przez środowiska zaangażowane w rozwój turystyki w Lublinie.

Mieliśmy okazję zwiedzać bogatą  kolekcję Muzeum z przewodnikiem i uczestniczyć w grze Budujemy Lublin. Grę tą wkomponowano w wystawę „Pamiątki życia codziennego    w Lublinie od schyłku XIX w. do połowy XXw.” Ukazującą wybrane zabytkowe przedmioty z różnych dziedzin aktywności mieszańców Miasta.