mapa strony   |

"Ludzie ciekawych zawodów". Strażak - zwykły zawód czy pasja i powołanie?


Tak to już jest, że niemal wszystkie najbardziej udane przedsięwzięcia mają swoją kontynuację. Najlepsze filmy, seriale, wydarzenia artystyczne, akcje charytatywne i kampanie społeczne doczekały się swoich wznowień lub kolejnych edycji. Stało się tak także w przypadku naszych spotkań w ludźmi ciekawych zawodów. Jak w poprzednim roku, także w harmonogramie tegorocznej edycji znalazła się wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku i spotkanie  pracującymi tam strażakami oraz zaprzyjaźnionym z nami panem Łukaszem, który pomagał w organizacji tej wizyty. Specyficzny charakter placówki jaką jest schronisko dla nieletnich wiąże się z ciągłą rotacją przebywających u nas wychowanków. Dlatego często jest tak, że choć dla nas wychowawców jest to powrót do znanego już miejsca, nasi wychowankowie stykają się z nim po raz pierwszy.

Prowadzący spotkanie strażacy zapoznali Adriana i Adriana ze specyfiką zawodu, który zaliczany jest do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Profesja kojarzona jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów, będących jednym z elementów codziennej pracy. Jednak w zakresie swoich uprawnień, ma także działalność ratowniczą, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuację ludności z zagrożonego terenu, likwidację zagrożenia wodnego i drogowego.Służby pożarnicze uczestniczą także w zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych i wszystkich innych, w których niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu.

Zawód strażaka wiąże się z ogromnym ryzykiem, jakie ponosi on każdego dnia. Oczywiście to nie tylko wymienione już zadania, na co dzień strażacy konserwują sprzęt wykorzystywany w interwencjach oraz odbierają zgłoszenia kierowane na podporządkowany sobie numer alarmowy, analizują je i badają wskazane miejsca pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa.

Zawód strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną bardzo niejednokrotnie w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach. Strażacy najczęściej pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach. Przyjeżdżając na miejsce pożaru czy katastrofy, z reguły nie są w pełni świadomi zagrożeń, które widoczne są np. dopiero po wejściu do płonącego budynku.  Kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wymaga od nich dużej odporności psychicznej.

Pan Łukasz przedstawił chłopakom ścieżkę edukacyjną prowadzącą do zawodu strażaka. Już wiemy, że jest to profesja, do której dostęp jest ograniczony. Aby uzyskać uprawnienia wybrać można jedną spośród trzech dróg - udać się do jednostki straży pożarnej na okres próbny, w trakcie którego ocenione zostaną nasze predyspozycje do wykonywania zawodu, a następnie, jeśli zostaną one ocenione pozytywnie, przejść szkolenie pożarnicze. Alternatywą jest aplikowanie do szkoły aspiranckiej, a w efekcie pozyskanie tytułu technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Trzecią opcją są studia wyższe w Warszawie, kształcące kadrę oficerską. Tytuł, jaki uzyskuje się po ukończeniu tej uczelni, to inżynier pożarnictwa i stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Kandydat na strażaka przechodzi bardzo wymagające testy sprawnościowe i psychologiczne.

Jak wspominałam wcześniej zawód strażaka to zawód wzmożonego ryzyka. Każdego dnia strażacy narażeni są na utratę zdrowia lub życia. W zależności od jednostki i stopnia rodzaje wykonywanej pracy różnią się pomiędzy sobą - od pracy biurowej, poprzez kierowcę wozu strażackiego, specjalistów, do komendantów.Przybywając na miejsce zdarzenia, do strażaków należy bardzo często udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzenie akcji ratunkowej i zapobiegnięcie panice. Dlatego istotne jest opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W imieniu Dyrekcji, wychowanków i wychowawców Schroniska składamy podziękowania Panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku za wyrażenie zgody na naszą wizytę, serdecznie dziękujemy Strażakom pracującym w Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku za serdeczne przyjęcie i fachowe zapoznanie nas z ich ciekawym zawodem. Panu Łukaszowi dziękujemy za pomoc w organizacji wizyty i pozytywną, przyjazną atmosferę spotkania.

Oczywiście na koniec zagadka- niespodzianka dla wytrwałych czytelników odwiedzających nasze Aktualności

Zgadnijcie, co przedstawia zdjęcie poniżej, ostatnie z naszej strażackiej galerii?

W nagrodę odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu: każdy strażak jakiego znam to pasja i powołanie!

E.M