mapa strony   |

ART- Trening Zastępowania Agresji


W dniach 8-11 czerwca 2017 roku, wychowawczynie internatu Edyta i Kasia wzięły udział w szkoleniu Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART). Jest to klasyczny krótki kurs prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART) z agresywną młodzieżą. Udział w tej formie doskonalenia zawodowego, ma na celu zwiększanie zakresu fachowej pomocy udzielanej wychowankom w naszym Schronisku.

Trening Zastępowania Agresji znajduje się w Banku programów profilaktycznych – Programy dla grup zwiększonego ryzyka Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Na tym kursie Wychowawczynie Internatuuzyskały kompetencje: prowadzenia treningu grupowego z młodzieżą agresywną;treningu umiejętności prospołecznych;treningu kontroli złości;wnioskowania moralnego.Dzięki ukończeniu kursu Wychowawczynie uzyskały ważne kwalifikacje do odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą młodzieży w środowisku schroniska; prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla młodzieży jako pierwszy trener; współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART)® dla trenerów ART jako trener pomocniczy (drugi trener). Ukończenie kursu daje też uprawnienia do używania znaków towarowych Trening Zastępowania Agresji (ART)® w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych; drukowania na potrzeby swoich treningó w pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD na mocy indywidualnej licencji; przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów ART®.

W kursie wzięli też udział pracownicy różnego rodzaju placówek zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi trudnościami, w różnorodnych środowiskach wychowawczych na terenie całego kraju. Udział w treningu stworzył więc doskonałą możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami, zdobycia cennych kontaktów zawodowych. Spotkania treningowe przebiegały w pozytywnej, otwartej atmosferze, za którą serdecznie dziękujemy Prowadzącym i wszystkim Uczestnikom

Niebawem w naszym Schronisku uruchomiona zostanie pilotażowa grupa ART.

E.M.