mapa strony   |

ART - rozpoczęcie zajęć z zakresu Treningu Zastępowania Agresji.


Zgodnie z czerwcowymi zapowiedziami, w sierpniu rozpoczęły się zajęcia pierwszego w naszym Schronisku cyklu Treningu Zastępowania Agresji, stosowanego według opracowanej i sprawdzonej przez autorów procedury.

Zajęcia odbywały się będą 3 razy w tygodniu, swój udział w nich zadeklarowało 10 wychowanków z dwóch grup wychowawczych. Prowadzone będą przez dwóch trenerów: Wychowawczynie Kasię i Wychowawczynie Edytę.

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest wielostronną, naukowo uzasadnioną interwencją poznawczo-behawioralną, skierowaną na zmianę zachowań agresywnych. Pierwotnie ART został zaprojektowany dla resocjalizacji trudnej młodzieży. Obecnie, w różnych odmianach, często pod innymi nazwami, prowadzony jest zarówno w resocjalizacji, jaki i jako trening rozwoju osobistego z dziećmi od 4 roku życia, młodzieżą i dorosłymi. W praktyce, jako „treningi zastępowania agresji” („TZA”) prowadzone bywają rozmaite działania, czasami niepożądane i szkodzące uczestnikom. Dlatego, dla odróżnienia, oraz zapewnienia integralności i jakości oddziaływań, oryginalny, autoryzowany program chroniony jest znakiem towarowym. ART® jest odmianą amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART®, dostosowanego kulturowo do warunków polskich, z wykorzystaniem wskazówek twórców ART, Arnolda Goldsteina i Barrego Glicka. Skuteczność tego treningu stosowanego według procedury przekracza 80%. Znaczy to, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80%, i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.

Trening Zastępowania Agresji (ART)® jest szansą na rozwój osobisty. Szansę taką stwarzają trzy komponenty ART, wskazujące, jak osiągać swoje cele w harmonii z innymi, opanowywać emocje i nabywać mądrości. Dzięki temu człowiek postępuje słusznie i jest szczęśliwy. Podstawą ART jest opanowanie stosowania trzech procedur: umiejętności prospołecznych, kontroli złości, wnioskowania moralnego.  Komponent behawioralny ART (trening umiejętności prospołecznych) uczy, co robić zamiast agresji; komponent emocjonalny (trening kontroli złości) uczy, czego nie robić pod wpływem impulsu; komponent poznawczy (trening wnioskowania moralnego albo inaczej, podejmowania decyzji z uwzględnieniem wartości) uczy, jak odróżnić to, co robić, od tego, czego nie robić.

Podczas naszego pierwszego spotkania wprowadziliśmy wychowanków w tematykę ART., ustaliliśmy zasady wspólnej pracy, zapoznaliśmy w procedurą i metodyką z jaką będziemy się spotykać podczas wspólnych zajęć.

Trzymajcie kciuki i w miarę swoich możliwości wspierajcie nasze działania. To bardzo potrzebne. Razem, możemy więcej

E.M.