mapa strony   |

"Knowledge exchange - wymiana dobrych praktyk dla młodzieży"

Współpraca międzynarodowa Naszego Schroniska.


W czerwcu 2017 roku przystąpiliśmy do międzynarodowego  projektu „Knowledge exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży” realizowanego przy współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie - partnerem wiodącym oraz C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS z siedzibą w Nikozji.

Dzięki pomyślnej aplikacji w dniach 2-6 października udałam się z wizytą do Nikozji, gdzie uczestniczyłam w 30 godzinach szkolenia warsztatowego pt. „Zapobieganie i ograniczanie zagrożeń wśród nastolatków i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem w ich środowisku życia”/“ Harm Reduction on vulnerable teen and youth groups in the street”oraz  kilku wizytach studyjnych. Nad przebiegiem całości mobilności czuwała Eftichia Demetriou. Kobieta od lat zaangażowana w pomoc młodym Cypryjczykom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Day 2. Visit at Migrant Information Center-Mihub.

Day 3. Center for Adolescents and Family - Perseas. I oni chcą teraz do polskiego Dominowa!

Day 4. ETOXOE. Harm Reduction nad Counselling Center

Celami wyjazdu byływzrost kompetencji zawodowych i kluczowych przedstawicieli organizacji zajmujących się stałą pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym (w wieku od 13 do 25 roku życia). Forma i przebieg  spotkań studyjnych dały mi możliwość nabycia zdolności wykorzystania dobrych praktyk w zakresie inkluzji edukacyjno – społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Warsztaty prowadzone przez Eftichie Demetriou sprzyjały rozwojowi kompetencji miękkich, w szczególności: rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie ze stresem, elastyczności, komunikacji, wytrwałości, pewności siebie, odpowiedzialności.

Podczas licznych dyskusji, miałam szansę na wymianę doświadczeń w zakresie pracy z osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wielokrotnie prezentowałam metody i formy pracy stosowane w Naszej Placówce.  Dzięki profesjonalnej kadrze, którą spotkałam podczas wizyty miałam możliwość poznania cypryjskiej metody pracy pod nazwą "Harm Reduction on vulnerable teen and youthgroups in the street", poznania dobrych praktyk związanych z pracą z trudną młodzieżą.

Wiedza, którą podzieliłam się ze swoimi Współpracownikami podczas warsztatów moderowanych, w dalszej perspektywie czasowej z pewnością wpłynie na podniesienie poziomu jakości naszej pracy, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań zaczerpniętych za granicą. Z całą pewnością udział Schroniska w projekcie wpłynął na  podniesienie prestiżu instytucji w środowisku lokalnym związanego ze współpracą międzynarodową. Dał mi ogromną możliwość  nawiązania kontaktów zagranicznych, z perspektywą ich wykorzystania w przyszłości, przy działaniach związanych z pracą z  młodzieżą. Szczególne zainteresowanie funkcjonowaniem Naszego Schroniska okazali pracownicy i szefostwo Center for Adolescents and Family – Perseas. Placówka jest obecnie w trakcie pisania projektu, który pozwoli im na gromadzenie środków i przyjazd do Polski, do Naszego Dominowa.

Tak więc..see you soon

Serdecznie Dziękuję Fundacji OIC Poland oraz C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS za stworzenie możliwości takiej formy wymiany doświadczeń. Dyrekcji Schroniska za zaufanie i możlowiść przystąpienia do projektu. Wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności prowadzącej  Eftichii Demetriou za wspaniałą, służącą rozwojowi atmosferę podczas zajęć i pracy w terenie.

Dzięki Wam, jako wychowawca Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, kolejny raz doświadczyłam, jak wspaniali ludzie pracują z potrzebującą nas młodzieżą!

E.M.