mapa strony   |

Wycieczka rowerowa nad Zalew Zemborzycki.


Zalew Zemborzycki – zbiornik retencyjny na Bystrzycy, położony w granicach administracyjnych Lublina, w dzielnicy Zemborzyce. Wykorzystywany głównie do rekreacji. Zalew został wybudowany w 1974 roku. Zajmuje obszar ok. 278 ha, jego długość wynosi 3850 metrów, szerokość 1350 metrów, a głębokość od 2-3 do 4 metrów (jedynie w okolicach zapory występuje kilkunastometrowa głębia). Długość linii brzegowej wynosi 12 km.

Nad zbiornikiem znajdują się trzy ośrodki turystyczne: Marina, Wrotków i Dąbrowa (kemping, restauracje), rezerwat leśny, siedziby klubów żeglarskich, wyciąg dla narciarzy wodnych.

   Przyszłość Zalewu Zemborzyckiego wiążę się z Fundacją Lubelskie Centrum Żeglarstwa. Fundacja zamierza wybudować ośrodek który będzie spełniał przede wszystkim funkcję szkoleniową i integracyjną. Znajdą się w nim sale szkoleniowe dla młodych adeptów żeglarstwa z Lubelszczyzny, pole namiotowe dla uczestników obozów żeglarskich, a także nowoczesne zaplecze sanitarne, dostępne również dla cyklistów korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej.

 

Więcej informacji o Zalewie Zemborzyckim:

http://www.zalewzemborzycki.hpark.pl/