mapa strony   |

Wizyta w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.


     Pedagogika pamięci staje się stopniowo samodzielnym obszarem teorii i praktyki edukacyjnej. Jest to koncepcja pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, która eksponuje możliwości poznawcze i wychowawcze płynące ze zdobywania wiedzy o zbrodniach II wojny światowej poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości. Proces edukacyjny realizowany w ramach pedagogiki pamięci, zgodnie z założeniem, ma łączyć refleksję nad przeszłością z refleksją nad własnymi dyspozycjami, poglądami i postawami. Jest on zatem próbą aktywizacji pamięci historycznej o zbrodniach totalitarnych w wymiarze moralnym i społecznym.

 

W ramach programu edukacyjnego wychowankowie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie w dniu 24 maja wspólnie z wychowawcami zwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie.

 

Więcej informacji o muzeum:

http://www.majdanek.eu/index.php