mapa strony   |

Sprawozdanie z apelu historycznego


 

APEL HISTORYCZNY W ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

     Wakacje tego roku był kolejną okazją do wpajania naszym wychowankom wartości patriotycznych i przedstawienia dziejów naszego państwa. Pierwszego sierpnia obchodziliśmy kolejną rocznicę niezwykle ważnego dla naszej historii wydarzenia – rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

     Z tej okazji grupa 3s. zorganizowała uroczyste spotkanie wszystkich wychowanków naszego schroniska podczas którego prowadzący spotkanie zaprezentował sytuacje polityczną na świecie w okresie drugiej wojny światowej.

     Wychowankowie grupy 3s. przygotowali i przedstawili pokaz multimedialny poświęcony Powstaniu Warszawskiemu – przedstawiając najważniejsze informacje dotyczące tamtych wydarzeń.

     Podczas spotkania szczególny nacisk położono na przedstawienie bohaterstwa powstańców i ich ofiary poniesionej dla ojczyzny. W czasie dyskusji podnoszono temat budzący dużo kontrowersji – sprawę zasadności wybuchu powstania.

     Spotkanie zakończono minutą ciszy – hołdem złożonym pamięci uczestników tamtych wydarzeń.