mapa strony   |

Góra grosza 2013


            Akcja „Góra Grosza" odbywa się w szkole regularnie. To już jej 14. edycja. Uczniowie od 25 listopada do 6 grudnia mogli przekazywać monety o nominale 1 groszy. Zebrane środki, tak jak w latach ubiegłych, zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych domów zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcję koordynował pan Marek Łukaszuk.

Więcej na temat akcji można znaleźć na stronie:

Link do strony internetowej