mapa strony   |

Akcja - I Ty możesz komuś uratować życie.


Dzięki udziałowi naszych nauczycieli w kampanii „Ratujemy i uczymy ratować” prowadzonej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymaliśmy szereg pomocy dydaktycznych służących do nauki zabiegów pierwszej pomocy przedmedycznej. Były to między innymi fantomy do nauki zabiegów resuscytacyjnych, plansze poglądowe, podręczniki dla uczniów i nauczycieli oraz filmy edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z ratowaniem życia w nagłych wypadkach. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie wśród uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Dzięki dostosowaniu programu do predyspozycji i możliwości wszystkich naszych uczniów, możemy przekazywać naszą wiedzę większemu gronu podopiecznych.

Również i w tym roku szkolnym odbyło się kolejna edycja szkolenia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy pod hasłem "I Ty możesz uratować czyjeś życie". Na którym każdy z uczniów mógł doskonalić własne umiejętności pomagania ofiarom wypadków. Poniżej zamieszczamy fotorelację z zajęć.

Oraz link do gry edukacyjnej dzięki której możemy sobie przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

-- ap --