mapa strony   |

Podsumowanie roku szkolnego.


Mijający rok szkolny obfitował w wiele ciekawych zadań i projektów realizowanych w Warsztatach Szkolnych. Wykonano wiele drobnymi prac remontowych dzięki którym uczniowie doskonalili własne umiejętności zawodowe. Były to przede wszystkim prace wykończeniowe. Udział młodzieży w tego rodzaju działalności ma szczególny aspekt wychowawczy. Większości z naszych podopiecznych po raz pierwszy w swym życiu, ma możliwość uczestniczyć w pracach naprawczych pomieszczeń w których sami przebywają. Młody człowiek, który pracował nad wystrojem wnętrz jest mniej skłonny do dokonywania w nich zniszczeń. Poza tym, samym nieletnim jest sympatycznie przebywać w miejscach o których wygląd mogli sami zadbać. Doskonałym przykładem takiego działania może być remont sypialni grupy VI i izby przejściowej.

Przygotowanie powierzchni ścian do zdobienia, samodzielne próby dekorowania pomieszczenia oraz możliwość korzystania ze szczegółowego instruktażu pozwalają uwierzyć młodym adeptom sztuki budowlanej we własne możliwości. Poza wymiernymi efektami poprawy estetyki użytkowanych pomieszczeń istotne jest rozszerzanie kompetencji zawodowych naszych podopiecznych i nabywanie przez nich umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Innym przykładem prac wykonanych na wysokim poziomie jest odnowienie powierzchni posadzki korytarza i stolarni.

Oraz renowacja i przebudowa łóżek do sypialni podopiecznych SdN i ławek które zostaną zamontowane na boisku szkolnym. W ramach prac warsztatowych prowadzone zostały również drobne naprawy oczka wodnego a także budowa chodniczka ułatwiającego poruszanie się po terenie przylegającym do budynku Internatu.

Ponieważ znaczna część uwagi naszych podopiecznych skierowana jest na ich rodziny. Chłopcy chętnie korzystają z możliwości wykonania drobnych przedmiotów, związanych z obchodami świąt i innych uroczystości rodzinnych. Aby otrzymać taką możliwość niezbędne jest dobre zachowanie i zaangażowanie w naukę.

Innym aspektem pracy pedagogicznej warsztatów szkolnych jest zachęcanie młodzieży do działalności charytatywnej.  Ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka oraz zwrócenie uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie potrzebujących. W mijającym roku szkolnym uczniowie SdN wykonali kolorowe okaryny dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

-- ap --