mapa strony   |

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz ...”

 

DOMINÓW, Grudzień 2013

 

     Od października do grudnia nasza placówka zorganizowała I Ogólnopolski Konkurs  Plastyczny pt. „Szlachetne zdrowie”, który dotyczył promocji zdrowia i prozdrowotnego stylu życia.Konkurs adresowany był do wszystkich podopiecznych Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski.

 

W czasie trwania konkursu zrealizowano następujące cele:

 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;

- uświadamianie potrzeb dbania o swoje zdrowie, kształtowanie przekonania, że warunkiem zdrowia jest wszelka aktywność ruchowa i uprawianie sportów;

- rozbudzanie zainteresowań aktywnością fizyczną i prowadzeniem zdrowego stylu życia

- pobudzanie fantazji i inwencji twórczej, wykorzystywanie rozmaitych technik plastycznych;

- popularyzacja twórczości nieletnich;

- sztuka jako element resocjalizacji.

W ramach konkursu złożono 22 różnorodne, wykonane różnymi technikami prace.

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku komisja konkursowa w składzie:

•       dyrektor SdN - Stanisław Cur

•       dyrektor szkół -  Kazimierz Koman

•       kapelan schroniska – ks. Krzysztof Kasperek

•       artysta plastyk – Czesław Damian Lipian Kaniuk

•       artysta grafik – Arleta Nidziółka

oceniła nadesłane prace. Ocenie podlegała nie tylko estetyka, ale też pomysłowość i kreatywność. Komisja konkursowa po długich, wnikliwych obradach postanowiła nagrodzić 3 prace nagrodami głównymi.

Z uwagi na wysoki poziom konkursu komisja dodatkowo wyróżniła 3 prace, których autorzy otrzymają wyróżnienie. 

     Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu jak też ich opiekunowie zgodnie z regulaminem otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 

Laureaci:

 

1 miejsce: „Sport to zdrowie” - Jarosław C., Bartosz P. – SdN Gacki

 

2 miejsce: praca wykonana przez Julię S. – ZP i SdN Warszawa-Falenica

 

3 miejsce: „Z głową w chmurach” -  Artur Sz.- SdN Gacki

 

Wyróżnienia:

  • Oskar G.- „Wybór należy do Ciebie”, ZP Świecie,

 

  • Krzysztof N.- „Jeśli palisz papierosy nie uciekniesz od mej kosy”, MOAS Szubin,

  • Marek B.- „Świeży umysł”, SdN Gacki

 

Placówki biorące udział w konkursie:

Schronisko dla Nieletnich w Gackach

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie - Łące

Zakład Poprawczy w Świeciu

Zakład Poprawczy w Kcyni

Zakład Poprawczy w Barczewie

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Szubinie

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie - Falenicy

 

Organizatorzy:

Kamila Kudelska

Marcin Wierzganowski

Czesław Damian Lipian Kaniuk