Stanowisko: REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Stanowisko: REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Wymiar etatu: 1

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe (administracja, ekonomia)
 • znajomość przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, bądź gotowość do podjęcia szkoleń w tym zakresie,
 • biegła znajomość obsługi sprzętu biurowego, biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, dokładność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • praktyczna umiejętność przygotowywania pism administracyjnych;

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sekretariatu placówki
 • prowadzenie kasy jednostki
 • prowadzenie archiwum jednostki
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
 • omawianie rachunków gotówkowych i bezgotówkowych w zakresie kwoty i paragrafów
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania
 • kontrola kieszonkowego nieletnich
 • sporządzanie przelewów

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata – załącznik nr 1,
 • dokumenty stwierdzającymi wymagane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (kopie zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły, kursów),
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu (kopie świadectw pracy),

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

Dominów 81C

20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Referent ds. administracyjnych”.

Nabór trwa do dnia 22.05.2023 roku.

         Stanisław CurDyrektor Schroniska dla Nieletnich w Dominowie