„Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś.” Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

Preambuła do Ustawy o ochronie zwierząt głosi:

„Zwierzę jako istota żyjąca,

zdolna do odczuwania cierpienia,

nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie,

ochronę i opiekę”.

W dniu 15.01.2018 r. udaliśmy się z długo wyczekiwaną wizytą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lubinie, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych, podczas których zapoznaliśmy się min. z celami, zadaniami i funkcjonowaniem schroniska, podstawami herpetologii. Gospodarze podczas przygotowanych zajęć kładli nacisk na kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt: szacunku, empatii, traktowania istot żywych w sposób odpowiedzialny. Dzięki rozmowie z panem Bartoszem Gorzkowskim- pracownikiem Schroniska, miłośnikiem zwierząt i pasjonatą nabyliśmy wiedzę dotyczącą posiadania zwierząt egzotycznych.

Prowadzenie tego typu swoistych „żywych lekcji” przez Pracowników Schroniska, dzięki bliskiemu kontaktowi ze zwierzętami daje gwarancję, iż łatwiej będzie uzyskać wymierne efekty edukacji.  Spotkanie podzielone było na  kilka części. Podczas pierwszej z ich dowiedzieliśmy się z jakich powodów właściciel pozbywa się psów. Poznaliśmy problem bezdomności zwierząt, podobieństwa i różnice mowy ciąża psa i człowieka. Poruszono także zagadnienie antropomorfizmu jako  przyczyny nieporozumień oraz empatii będącej lekiem na całe zło.

Zajęcia w „Egzotarium” – części schroniska przeznaczonej dla zwierząt egzotycznych. odbywały się na przykładzie znajdujących się tam żywych zwierząt (gady, płazy, pajęczaki) W programie tej części spotkania znalazły się: fakty, mity i ciekawostki dotyczące zwierząt egzotycznych, omówienie problemu gatunków ginących, ich zależności od środowiska i działalności człowieka. Zajęcia na temat etologii, biologii, fizjologii i anatomii gadów, płazów i pajęczaków, a także ich przystosowania do środowiska i zmian w procesie ewolucji na przykładzie żywych zwierząt zawierały także naświetlenie problemu gatunków inwazyjnych.

Najtrudniejszym, a zarazem najbardziej pouczającym fragmentem zajęć była wizyta wśród przebywających obecnie w schronisku zwierzaków. Zarówno z obserwacji czworonogów jak i opowieści Pracowników schroniska można było bardzo dużo dowiedzieć się o..ludziach. O ich niewłaściwym, a nawet niezgodnym z prawem traktowaniu swojego „najlepszego przyjaciela”, który w jednej chwili z domowego pupila przeradza się w zbędny element otoczenia.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Schroniska za te pouczająca lekcję.

A Wy pamiętajcie razem z Nami- zwierze to nie zabawka, to żywa czująca istota!

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt potrzebuje wsparcia. Zachęcamy do pomocy

Być może Twój jeden procent ma merdający ogonek

EM.