COVID-19

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

ODWIEDZINY

  1. Podczas odwiedzin nieletnich przez osoby najbliższe, zalecana jest wszelka ostrożność i zalecenia dotyczące higieny w zaostrzonym rygorze sanitarnym.
  2. Przed wejściem na teren schroniska, każda osoba odwiedzająca ma obowiązek zdezynfekować ręce i odkazić buty na macie dezynfekującej.
  3. Na terenie schroniska, dla osób odwiedzających funkcjonuje całkowity nakaz zasłaniania ust oraz nosa.
  4. Osoba, która zgłasza się na odwiedziny z nieletnim, na posterunku nr 1 powinna mieć zmierzoną temperaturę. Jeśli temperatura odbiega od normy, należy dokonać drugiego pomiaru po 15 minutach i jeżeli wskazania utrzymują się nadal, czyli powyżej 37 st. C – odwiedziny w tym dniu nie mogą się odbyć.
  5. Jeżeli temperatura jest w normie, rodzice udają się we wskazanym przez pracownika ochrony kierunku, do przygotowanych na odwiedziny pomieszczeń w budynku warsztatów.
  6. Rodzice nie mogą bezpośrednio kontaktować się z nieletnim. Oddziela ich w tym celu przygotowana przesłona.
  7. Nieletni kontaktujący się z bliskimi powinni również mieć zasłonięte usta i nos.

KONTAKTY Z RODZINĄ:

 Oprócz połączeń telefonicznych  w  niedziele i święta umożliwia się wychowankom kontakt wizyjny poprzez komunikator internetowy Skype. Połączenia poprzez Skype odbywają się w godz. 10:00 – 13:00.

PRZYJMOWANIE PRZESYŁEK

Wszelka korespondencja i paczki przychodzące do schroniska są odbierane na posterunku ochrony Nr 1 oraz zostają poddane 24 godzinnej kwarantannie.  Korespondencja, która musi być użyta na bieżąco zostaje naświetlona lampami UV.