KLAUZULA INFORMACYJNA WNIOSKUJĄCY O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81 C, 20-388 Lublin, (81) 751-87-41

Kontakt do Inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@dominow.sdn.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe:

  1. przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

Dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Posiadają Państwo prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak pozwala potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wykluczyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji poprzez odbieranie fałszywych i zainfekowanych wiadomości e-mail.