mapa strony   |

Twórczość wychowanków


     W celu zmobilizowania podopiecznych przebywających w SdN w Dominowie  uruchomiliśmy na stronie internetowej zakładkę twórczości wychowanków - „Słowo nieletnich”. Wychowankowie mogą zamieszczać swoje wiersze oraz teksty zawierające refleksje nad sobą, z pobytu w schronisku czy też z innych okresów swojego życia. Publikowanie tekstów umożliwi podopiecznym inne spojrzenie na własną osobę, otaczający świat i problemy życiowe młodego człowieka. Ponadto podopieczni mogą przeprowadzać między sobą wywiady na zadane lub wymyślone przez siebie tematy, chętni mogą publikować swoje zdjęcia (z zachowaniem praw autorski i wizerunku).

     W pokoju wyposażonym w komputery chłopcy mają możliwość ćwiczyć pisanie i redagowanie za pomocą edytora tekstu. Trening pisania oparty na ćwiczeniach zawartych w programie Mistrz klawiatury II. Dbałość o zachowanie poprawnej ortografii i interpunkcji, praca nad sobą i wzbudzanie refleksyjności pozwoli na racjonalne wykorzystanie czasu wolnego nieletnich umieszczonych w SdN w Dominowie.

 ML