mapa strony   |

Szkolenie z pierwszej pomocy

12 lutego 2019 r. w naszej placówce gościliśmy zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pana st. bryg. Szczepana Goławskiego oraz koordynatora ratownictwa medycznego PSP w Lublinie pana sek. Adriana Ząbka.
Wizyta strażaków miała na celu przybliżenie naszym podopiecznym problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz usystematyzowania posiadanej wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz naukę praktycznego przeprowadzania czynności ratowniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.
Prelekcje rozpoczął pan Komendant wprowadzając nieletnich w tematykę bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń w szkole, domu, na różnego rodzaju imprezach kulturalnych czy sportowych. W dalszej części zajęć młodzież miała okazje do praktycznego sprawdzenia swej wiedzy i umiejętności , pod okiem specjalisty w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.