Rekrutacja

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Nazwa i adres placówki: Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

                                        Dominów 81C, 20-388 Dominów

Stanowisko: Pielęgniarka

Wymiar etatu: 1

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • doświadczenie w pracy zawodowej
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie opieki pielęgniarskiej nieletnim znajdującym się w placówce
 • prowadzenie dokumentacji medycznej nieletnich
 • współpraca z lekarzem stomatologiem, lekarzem POZ, psychiatrą

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (do pobrania poniżej)
 • Podpisana Klauzula informacyjna dla kandydata załączona do Kwestionariusza osobowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Kopia dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie
 • Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie na stanowisku pielęgniarka w okresie ostatnich trzech lat
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w treści Klauzuli informacyjnej

Aplikacja niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie na Posterunku Schroniska dla Nieletnich w Dominowie lub przesłać listownie na adres:

Schronisko dla Nieletnich w Dominowie

Dominów 81C, 20-388 Dominów

Kopertę prosimy opatrzeć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko-Pielęgniarka”.

Nabór trwa do dnia 20.05.2022 roku.

Kwestionariusz-kandydata-pielegniarka.pdf